Historisk side. Vil ikke blive opdateret.
Historic page. Will not be updated.
Skandinavisk_flag

Skandinavisk Selvbyggerside
Nyheder

Skandinavisk_flag

Fra søndag den 15. Marts 1998 ændres denne side mere regelmæssigt.

Fra denne dato vil linksiderne blive opdateret fra en egenudviklet Microsoft Access 97 database, som er specielt udviklet til netop vedligehold af denne side. Med småændringer vil den dog kunne benyttes til en hvilken som helst linkside, som er hierakisk opbygget.

Med databasen vil der med tiden også blive mulighed for udarbejdelse af oversigter, som skulle gøre det lettere at navigere rundt på siderne. Samt flere oplysninger om siderne bl.a. med antallet af links på forskellige sprog og placering, links der ikke er funktionelle (det kunne jo være du vidste, hvor de var flyttet hen) samt oversigt over hvornår de enkelte sider bør opdateres (reglen bliver at antallet af links på hele siten skal fordobles hver 32. uge).

Når siden nu alligevel ændres sker der også mindre ændringer i strukturen og siderne kommer til at køre 100% efter HTML 2.0 standarden, så de fleste skulle kunne "se" siderne - også med den norske browser Opera. Alle de sider som ikke høre direkte til Skandinavisk Selvbyggerside vil få en anden baggrund, dog uden at det kommer til at fremstå som noget helt andet. De sider, som her tænkes på er teorisider samt dele af sider, som ligger før selve linksene, hvor de efter min mening forstyrre navigeringen unødigt. Det vil sige at disse interne links vil fremstå med det skandinaviske flag (Sildesalaten) foran istedet for det sprog de er på. Dette gælder dog ikke sider, som er på et andet sprog end de skandinaviske.

Velkommen den 15. marts 1998...


Hvis du har forslag eller kritik er du velkommen til at maile til selvbyg@usa.net


Giv din mening
< <
Om denne side
Opdateret d.Opdateret d. 98.03.05 20:08 af Claus Sørensen
© 1997 Skandinvaisk Selvbyggerside
Historisk side. Vil ikke blive opdateret.
Historic page. Will not be updated.